Projekt identyfikacji wizualnej – Apteka Przyjazna

Szczegóły

Identyfikacja wizualna –  Apteka Przyjazna
Opis: Projekt identyfikacji oraz elementów akcydensowo-promocyjnych dla sieci aptek „Przyjazna Apteka”.
Rok

2020

Kategoria
2D
Tags
Fresh, New, Vision